Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa
 

Program współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z NGO's na rok 2017

28 listopada 2016 roku, Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego przyjeli Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na nadchodzący rok.

Spotkanie subregionalne w Kartuzach

24 listopada 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie subregionalne adresowane do przedstawicieli OPS, PUP, PCPR, OWES z obszaru subregionu Metropolitalnego. Celem tego spotkania było przedstawienie podmiotów ekonomii społecznej w procesie integracji społecznej i ich miejsca w ścieżce reintegracji społeczno-zawodowej w oparciu o dobre praktyki powiatu kartuskiego.

Spotkanie dotyczące elektronicznego naboru wniosków konkursowych

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne pt. „Otwarte konkursy ofert - elektroniczny nabór wniosków konkursowych" które odbędzie się, 7 grudnia 2016 roku, o godz. 11.00 w Sali Kameralnej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Kombatanci i Osoby Represjonowane

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

10 listopada 2016r. w Gdańsku odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Tego samego dnia odbyła się ponadto uroczystość, poświęcenia oraz wręczenia Sztandaru Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - Okręgowi Gdańskiemu.

Zaproszenie na uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości

10 listopada br. (czwartek) w Gdańsku odbędą się uroczystości z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości oraz uroczystość poświęcenia i wręczenia Sztandaru Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - Okręgowi Gdańskiemu.

70 – lecie Powstania Polskiego Związku Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych

27 września 2016 r. w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sopocie obyły się uroczystości rocznicowe Związku.

Dyrekcja ROPS

Wydarzenia