Spotkanie promujące Pomorski Model Współpracy na Rzecz Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie ul. 3 maja 9c.

konferencja pt. "Ekonomia społeczna szansą i wyzwaniem"

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" zaprasza 26 kwietnia 2017r. na konferencję

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert

na realizację w 2017 roku zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS"

 

Dyrekcja ROPS

Wydarzenia