Seminarium Pomorski Model Działań na rzecz Seniorów

Pomorski Model Działań na rzecz Seniorów stanowił główny temat seminarium, które odbyło się w dniu 22 lutego 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Wsparcie młodzieży uzdolnionej sportowo

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: "Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2017„"

100 000 zł od Kulczyk Foundation: zostały tylko trzy tygodnie, by wziąć udział w konkursie

Konkurs dedykowany jest organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom społecznym, spółdzielniom, instytucjom kultury i jednostkom samorządu terytorialnego. W pierwszej w tym roku edycji (ta jest druga) granty po 25 000 zł otrzymały cztery organizacje.

 

Dyrekcja ROPS

Wydarzenia