Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa
 

Aktualności

Organizacje pożytku publicznego uprawnione do otrzymania 1% podatku za rok 2015

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015

Wyniki konkursu ofert

Zarząd Województwa Pomorskiego 9 lutego br. przyjął uchwałę w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2016.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości, wzorem ubiegłych lat, po raz 16. organizuje inicjatywę, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem potrwa od 22 do 27 lutego 2016 r.

Fundacja Dzieci Niczyje teraz pomaga także w Gdańsku

Fundacja Dzieci Niczyje – największa polska organizacja zajmująca się ochroną dzieci przed przemocą i pomocą dzieciom krzywdzonym – rozpoczęła swoje działania w Gdańsku. Od stycznia 2016 r. prowadzi tu Centrum Interwencji Kryzysowej.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015

Od pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy następujące informacje dotyczące Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015.

Dyrekcja ROPS