Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa
 

Aktualności

Konkurs na inkubację innowacji społecznych

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) od 1 września br. realizuje projekt pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

Kolejna edycja kampanii „60+Kultura”

Przeszło 300 placówek w całej Polsce zaprasza na weekend seniora z kulturą. W pierwszy weekend jesieni- 24- 25 września osoby powyżej 60. roku życia będą mogły odwiedzić instytucje kultury i skorzystać z oferty przygotowanej specjalnie dla nich w ramach kampanii „60+Kultura".

Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej dofinansowane z RPO

Ponad 32 mln zł trafią do trzech akredytowanych Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny merytorycznej na dofinansowanie wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu pomocą objętych zostanie 460 instytucji społecznych w naszym województwie.

Kombatanci i Osoby Represjonowane

Dzień Sybiraka i 77 rocznica agresji sowieckiej na Polskę

17 września 2016 r. na uroczystości związane z obchodami Dnia Sybiraka i 77 rocznicą agresji sowieckiej na Polskę zaprosili: Prezydent Miasta Gdańska Pan Paweł Adamowicz, Związek Sybiraków Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku oraz Rodzina Katyńska w Gdańsku.

Obchody 77 rocznicy powstania obozu Stutthof

2 września 2016 roku, pod pomnikiem Walki i Męczeństwa w Muzeum Stutthof odbyły się uroczystości. Wśród obecnych znaleźli się, m.in. byli więźniowie z rodzinami, przedstawiciele rządu, parlamentu, urzędów centralnych, samorządu, korpusu dyplomatycznego, sił zbrojnych, policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej.

Dzień Weterana

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska oraz Prezydium Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego w dniu 3 września o godz. 17:00 odbył się uroczysty koncert z okazji Dnia Weterana.

Zamówienia

ZMIANY W ZAPYTANIU OFERTOWYM
W zapytaniu ofertowym na realizację w/w zamówienia aktualizacji ulega załącznik nr 1 (w załączeniu)
Zapytanie ofertowe: Wizyta studyjna w podmiotach ekonomii społecznej w Łodzi i/lub w okolicach”(pdf)

Załącznik nr 1 Oferta (aktualizacja)
Załącznik nr 2 Oświadczenie

Przedłuża się termin składania ofert do dnia 24.08.2016 roku.


Dyrekcja ROPS

Wydarzenia// ]]>