Seminarium - debata społeczna Bezpieczeństwo Seniorów. Seniorze nie daj się oszukać!

Seminarium Bezpieczeństwo Seniorów - Seniorze nie daj się oszukać

Zapraszamy 29-09-2017r. (piątek) w godz. 10.00 – 12.00 Sala im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

 

We współpracy z pracownikami Komisariatu II Policji w Gdańsku, organizujemy w dniu 29-09-2017r. (piątek) w godz. 10.00 – 12.00

w Sali im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27

seminarium - debatę społeczną „Bezpieczeństwo Seniorów".

Jednym z celów debaty jest ostrzeżenie seniorów przed różnego rodzaju oszustwami:

  • „Na wnuczka, administratora, krewną ……."
  • Jak nie dać się zmanipulować przez oszusta

oraz doradzenie zrobić gdy zostaliśmy oszukani i zawarliśmy niekorzystną umowę, jakie są konsekwencje zawierania fikcyjnych umów

Debata połączona będzie z Quizem (z nagrodami).

Informacje, zgłoszenia: Barbara Bałka b.balka@pomorskie.eu tel. 58 32 68 734

Do pobrania:

Program seminarium

view szablon artykułu

XXIII edycja Konkursu Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do udziału w XXIII edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, ufundowanej przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla najlepiej działających organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska z terenu naszego województwa.

Inauguracyjne spotkanie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

13 października w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego zebrali się czonkowie organu konsultacyjnego, opiniująco-doradczego i inicjatywnego Zarządu Województwa Pomorskiego do realizacji polityki senioralnej.

Szkolenia dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udziału w szkoleniach Dialog motywujący

 

Dyrekcja ROPS

Wydarzenia