"Zaświeć się na niebiesko" - dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Zdjęcie poglądowe, pokazuje rysy ludzkiej głowy w formie puzzli.
Grafika: www.pixbay.com

W tym roku Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony jest on-line. Każdy może wziąć udział w akcji "Zaświeć się na niebiesko". Jej celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzeby i problemy osób dotkniętych autyzmem, a przy tym rozpowszechnianie wiedzy o tym zaburzeniu.

 

Dlaczego obchodzimy ten Dzień?

Dziś, czyli 2 kwietnia, przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Obchody tego Dnia mają zwrócić uwagę na dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają osoby dotknięte autyzmem i ich bliscy. A przecież osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności.

Obchody Dnia Autyzmu to też okazja do światowego, politycznego zaangażowania i owocnej współpracy międzynarodowej w tym obszarze. Zaakcentowany jest nacisk na umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów osób dotkniętych autyzmem i poprawę dostępu do usług opiekuńczych.

Co wiemy o osobach z autyzmem?

W Polsce (wg danych) problem autyzmu dotyczy ok. 400 tys. chorych i ich najbliższych. Specjaliści zakładają, że na świecie co setne dziecko rodzi się z zaburzeniami autystycznymi. Osoby z autyzmem często mają przeciętną lub ponad przeciętną inteligencję. Ważne jest wczesne wykrycie choroby i dostosowanie odpowiedniego leczenia, które może pomóc osobie w funkcjonowaniu społecznym - niestety na razie zbyt późno stawiana jest odpowiednia diagnoza. Przyczyny autyzmu nadal są znane, choć mówi się o czynnikach ryzyka wystąpienia choroby.

Najczęstszym z objawów autyzmu jest zaburzenie w odbiorze przez chorego otaczającego go świata: w inny sposób odbiera dźwięk, obraz, zapach, smak, dotyk. Chory tworzy swój wewnętrzny świat, który często różni się od ludzi zdrowych. Autysta ma problem z wyrażaniem emocji i budowaniem relacji społecznych, przez co staje się jeszcze bardziej osamotniony i niezrozumiany. Wiedza dotycząca autyzmu zmienia świadomość społeczeństwa wobec osób chorych. 

Przyłączamy się do akcji?

„Zaświeć się na niebiesko" (Light It Up Blue) to ogólnoświatowa akcja organizowana od 2011 roku. Inicjatywa polega na wyrażeniu solidarności z osobami z autyzmem poprzez podświetlenie na niebiesko budynków instytucji publicznych i komercyjnych.  W tym roku obchody tego wydarzenia przenoszą się dodatkowo do Internetu. Nie będzie spotkań, wykładów, pikników. Każdy z nas może włączyć się do akcji poprzez założenie niebieskiego ubrania lub zaakcentowanie kolorem niebieskim swoich stron internetowych.

Chcesz jeszcze lepiej poznać i zrozumieć świat autyzmu oraz pomóc chorym? Wejdź na https://www.polskananiebiesko.pl/

view szablon artykułu