33 mln zł na pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Cel to zwiększenie szans na zatrudnienie.

Fot. ©Depositphotos/Данил Чепк

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będą mogły skorzystać m.in. z pomocy psychologicznej, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, kursów i szkoleń zawodowych. Dzięki środkom unijnym wsparciem objętych zostanie ponad 2 tys. mieszkańców naszego regionu

 

Zarząd Województwa Pomorskiego 1 sierpnia 2018 r. wybrał do dofinansowania 28 projektów wspierających aktywizację społeczno-zawodową.

Z czego będzie można skorzystać?

Projekty, które otrzymały dofinansowanie, mają pomóc ponad 2 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektów skorzystają ze wsparcia psychologicznego i terapeutycznego oraz kursów, szkoleń i staży. Chodzi o wzmocnienie ich zaradności, samodzielności i aktywności, zarówno społecznej, jak i zawodowej. Oferta dotyczyć będzie również poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Przedsięwzięcia te mają pomóc w podjęciu zatrudnienia oraz integracji ze społeczeństwem.

To już piąty konkurs wspierający aktywizację społeczno-zawodową, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość dofinansowania w tym obszarze dla wszystkich dotychczasowych projektów to ponad 192 mln zł. Do tej pory ze wsparcia skorzystało ponad 6,2 tys. osób, a około 1,2 tys. osób znalazło zatrudnienie lub pracuje na własny rachunek. Środki unijne pomogły także poprawić sytuację na rynku pracy prawie 3 tys. osób z niepełnosprawnościami.

Lista projektów wybranych do dofinansowania dostępna pod adresem:

http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10184/276211/Lista+projekt%C3%B3w+wybranych+do+dofinansowania/7103c8e8-5a64-4150-82fc-e4c824f20da9

view szablon artykułu