79. Rocznica wybuchu II wojny światowej – uroczystości w Gdańsku

Uroczystności 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte Fot.: facebook.com/mieczyslawstruk

W sobotę 1 września w Gdańsku odbyły się uroczystość z okazji obchodów 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska  oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Gdańska Pana Piotra Mazurka, odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem 79  rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Miejscem uroczystości były: Westerplatte, Viktoriaschule – budynek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Kocurki 24 oraz Pomnik Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego: Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk,  Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Pan Paweł Orłowski, Prezydent Miasta Gdańska Pan Paweł Adamowicz, Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Pan Bogdan Oleszek, Wiceprzewodnicząca  Sejmiku Województwa Pomorskiego Pani Hanna Zych-Cisoń, radni Sejmiku WP Pani Dobrawa Morzyńska oraz Pan Jacek Bendykowski, Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Pan Andrzej Kowalczs, przedstawiciele reprezentujący Kolegium ds. dziedzictwa kulturowo-historycznego powołanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego: Pani Hanna Śliwa-Wielesiuk, Pani Tamara von Wiecka-Olszewska i Pan Karol Wardański, licznie zebrani kombatanci, przedstawiciele duchowieństwa, instytucji państwowych, służb mundurowych oraz  mieszkańcy Gdańska.

view szablon artykułu