Cykl szkoleń dla NGO z obszarów prawa, finansów, zarządzania i nowych technologii [SZKOLENIE]

Zdjęcie poglądowe - przedstawia przebieg szkolenia.
Zdjęcie poglądowe - przedstawia przebieg szkolenia. Fot. ©Depositphotos/kasto

ZHP Chorągiew Gdańska w partnerstwie z Pracodawcami Pomorza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego na cykl szkoleń w wymiarze 80 godzin szkoleniowych z obszarów prawa, finansów, zarządzania i nowych technologii oraz uczestnictwa przedstawicieli organizacji w procesie stanowienia prawa połączony ze wsparciem doradczym dla organizacji pozarządowych zakończony uzyskaniem Certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje.

 

Kto może brać udział w szkoleniach ?

Osoby pełniące funkcje statutowe w organizacji, między innymi:

  • członkowie zarządów,
  • członkowie organów kontrolnych,
  • członkowie organizacji, 
  • wolontariusze, 
  • osoby zatrudnione w organizacji (umowy cywilnoprawne, umowy o pracę).

 

Cykl szkoleniowy

Cykl składa się z 5 zjazdów weekendowych. 

  1. Seminarium (udział obowiązkowy) -10-11.10.2020 
  2. Szkolenie ogólne - 24-25.10.2020
  3. Szkolenie tematyczne -14-15.11.2020 (tematyka uzależniona od zapotrzebowania)
  4. Szkolenie kompetencje cyfrowe - 5-6.12.2020
  5. Szkolenie stanowienie prawa - 16-17.01.2020

 

Zgłoszenia

Żeby zgłosić się należy wejść na stronę: https://gdanska.zhp.pl/sprawny-ekspert-pozarzadowy/ i uzupełnić ankietę oraz test wiedzy.

Po zgłoszeniu się na szkolenia i uzupełnieniu testu wiedzy otrzymają Państwo informację potwierdzającą udział w szkoleniach. 

Zgłoszenia przyjmowane są do do 5 października  2020 r. 

 

Szczegółowe informacje

Informacji o szkoleniach udziela:

Karolina Weiner - karolina.weiner@zhp.net.pl

tel. 500 165 355

 

Szkolenia organizowane są przez ZHP Chorągiew Gdańska w partnerstwie z Pracodawcami Pomorza w ramach projektu sPrawny ekspert pozarządowy (POWR.02.16.00-00-0096/19) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6: Usprawnianie procesu stanowienia prawa.

 

[Poniżej plakat z głównymi informacjami dot. szkolenia.]

view szablon artykułu