"PFRON wspiera Ciebie" - pakiet rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami [INFORMACJA]

Zdjęcie przedstawia mężczyznę na wózku inwalidzkim.
Fot. pixabay.com

„PFRON wspiera Ciebie" to element rządowej Tarczy Antykryzysowej i pakiet rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami w okresie pandemii koronawirusa. Jednym z elementów wsparcia jest dofinansowanie kosztów domowej opieki nad tymi, którzy nie mogą korzystać ze zorganizowanych zajęć, np. w warsztatach terapii zajęciowej. Program zakłada przekazanie środków w wysokości 500 zł miesięcznie dla jednej osoby z niepełnosprawnością i wypłacanie ich przez trzy miesiące.

 

Program PFRON jest reakcją na trudną sytuację osób niepełnosprawnych w czasie epidemii. Jego celem jest to, aby środki trafiły do wszystkich tych, którzy z powodu zawieszenia zajęć w dofinansowanych przez Fundusz placówkach rehabilitacyjnych utracili możliwość korzystania ze świadczeń, które otrzymują w placówce.

Program adresowany jest do niepełnosprawnych podopiecznych środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz do wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych. O wypłatę środków mogą starać się nie tylko osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale również – poprzez swoich opiekunów – młodzież posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia. Do korzystania z dofinansowań ze środków PFRON upoważnione są osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, wydane przez lekarza orzecznika KRUS lub ZUS.

Świadczenie ma stałą wysokość – 500 złotych miesięcznie dla jednej osoby. To kwota przyznawana po złożeniu wniosku, w którym osoba niepełnosprawna wskazuje, że placówka, do której uczęszcza, została zamknięta. Jedynym warunkiem przyznania świadczenia jest brak możliwości korzystania z zajęć w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 następujących po sobie dni roboczych i spełnianie przyjętych kryteriów.

Na ten moduł programu pomocowego PFRON przeznacza ponad 174 mln złotych. Najważniejsze jest złożenie wniosku o przyznanie świadczenia. Można je składać na bieżąco od 10 kwietnia do 4 września 2020 roku przez internetowy System Obsługi Wsparcia - www.sow.pfron.org.pl lub drogą pocztową, wysyłając wniosek do miejscowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat instytucji. Wszystkie formularze są już dostępne na stronach Funduszu.

Nowy program zakłada też wsparcie powiatów, które w związku ze stanem epidemii uruchomiły dodatkową pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Jeden samorząd może otrzymać wsparcie w wysokości do 100 tys. złotych. Ze środków PFRON możliwe jest zrefundowanie do 50% wydatków danego powiatu na ten cel.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem: https://bit.ly/3e0QgQm

view szablon artykułu