Dofinansowanie na inicjatywy społeczne przeciwdziałające epidemii koronawirusa [KONKURS]

Zdjęcie poglądowe - przedstawia logotypy organizatorów konkursu oraz dwa złączone ze sobą łokcie
Grafika: Fundacja Pokolenia

Fundacja Pokolenia we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz w partnerstwie z Nationale-Nederlanden ogłosiła specjalny konkurs lokalny na inicjatywy społeczne przeciwdziałające epidemii koronawirusa pt. "Solidarni z bohaterami czasu epidemii".

 

Cel konkursu

Celem akcji jest wspieranie społeczności lokalnych, które w zaistniałej sytuacji epidemicznej, inicjują działania zapobiegające jej skutkom. Autorom przedsięwzięcia zależy na wspieraniu łańcuchów współpracy skierowanych nie tylko na interwencje „tu i teraz", ale także na przygotowaniu i zorganizowaniu wsparcia potrzebującym w najbliższych tygodniach. 

Z otrzymanego grantu można finansować koszty służące osiągnięciu zakładanych we wniosku celów, między innymi:

  • zakup materiałów, np. szycia maseczek lub do zajęć i warsztatów,
  • wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu,
  • koszty druku, usługi graficzne,
  • koszty przejazdu,
  • zakup elementów wyposażenia (na przykład medycznego),
  • koszty koordynacji i zarządzania projektem,
  • wynagrodzenia specjalistów,
  • zakup sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie ?

Wnioski o dotację w ramach Konkursu mogą składać minimum 3-osobowe grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe z powiatu tczewskiego. 

 

Terminarz i budżet

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 16 do 26 kwietnia. Przewidziane kwoty dotacji bedą wynosić od 2000 do 5000 złotych na maksymalnie 2-miesięczne projekty, które będą realizowane pomiędzy 1 maja a 31 lipca.

 

Informacje

W poniedziałek 20.04. o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie informacyjne on-line. Rejestracja dostępna pod adresem: https://odltczew.clickmeeting.com/solidarni-z-bohaterami-czasu-epidemii

Dodatkowych informacji udzielają Animatorzy Działaj Lokalnie - Gosia Peplińska i Łukasz Rościszewski tel. 58 352 45 46, mail: dzialajlokalnie@fundacjapokolenia.pl

Regulamin konkursu, dostępny jest na stronie: http://fundacjapokolenia.pl/solidarni-z-bohaterami-czasu-epidemii/

 

 

 

 

view szablon artykułu