Działalność PKRES jako przykład dobrych praktyk

Grafika poglądowa - przedstawia spotkanie Komitetu
Grafika: Martyna Bomba

Polecamy Państwa uwadze ciekawą publikację – „Merytoryka i dobre relacje, czyli o Pomorskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej". Jest to dokument, który powstał w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej". Przeczytamy w nim o dobrych praktykach w zakresie partnerstwa i współpracy, które można zaobserwować w Pomorskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Ekonomia społeczna opiera się na solidarności i osobistym zaangażowaniu w procesy aktywności obywatelskiej. Podobna myśl nasuwa się, gdy mowa o Komitetach. Powinny być oparte na wspólnotowości i posiadaniu misji. Czy pomorski Komitet posiada te cechy? Warto przekonać się zapoznając z poniżej załączoną broszurą.

Publikacja służy przede wszystkim opisowi tego, jak komitet jako organ wspierający w regionie radzi sobie z wyzwaniami codziennej pracy w sektorze ekonomii społecznej. Dobrym przykładem są działania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej z województwa pomorskiego. Co wyróżnia pomorski Komitet? Co stanowi o tym, że może być inspiracją dla innych? Członkowie pomorskiego Komitetu twierdzą, że kluczem do dobrego funkcjonowania tego ciała są ludzie i ich zaangażowanie. Co jeszcze? Teraz tego nie zdradzimy, ale na pewno dowiecie się Państwo, czytając proponowaną „Merytorykę i dobre relacje…".

Aby jeszcze bardziej zachęcić do prześledzenia publikacji, nadmienimy, jakie ma mocne strony. Napisana jest lekkim, zrozumiałym językiem. Wytłumaczone są w niej wszelkie pojawiające się pojęcia, jak np. ekonomia społeczna, dobra praktyka i inne. W dodatku, jej treść została ujęta w ciekawą formę graficzną i ma przejrzysty układ. Krótka teoria wraz z przykładami dobrych praktyk przeplata się z fragmentami wypowiedzi członków PKRES (Karoliny Krzemińskiej oraz Macieja Kisały). Mówią oni m.in. o czynnikach sukcesu komitetu, różnorodności w zespole, wzajemnym zaufaniu, kulturze współpracy i roli kompromisu. Prawda, że brzmi interesująco?

Czytając publikację możemy zadać sobie wiele innych pytań:
- Czy to, że w Komitecie są przedstawiciele zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego to coś, co jest pomocne?
- Z jakich metod pracy posługują się członkowie Komitetu?  Czy posiedzenia plenarne spełniają swoją rolę?

Bardzo ciekawym i wartym uwagi jest ostatni rozdział tekstu, zawierający wskazówki, które mogą być inspiracją dla innych komitetów lub Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Już teraz zdradzimy jedną z podpowiedzi – bycie odważnym. Jak mówi Karolina Krzemińska: „Odwagi! Komitet jest ważnym ciałem doradczym, ma wpływ na zmianę rzeczywistości. Ale najpierw my sami, z pozycji jednostki, musimy uznać, że ten wpływ mamy".

O innych dobrych praktykach jak budować dobre Komitety, dowiecie się Państwo czytając broszurę. Nie będziecie żałować.

Link do pobrania publikacji:
https://sires.ekonomiaspoleczna.pl/data/files/db_praktyka_pomorski_komitet_rozwoju_es.pdf

view szablon artykułu