Dzień Sybiraka w 80. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Uroczystość pod pomnikiem Golgoty Wschodu na Cmentarzu Łostowiskim w Gdańsku oraz w Szymbarku

Pomnik Golgota Wschodu na gdańskim Cementarzu Łostowickim Fot. ROPS

Na zaproszenie Prezydent Miasta Gdańska Pani Aleksandry Dulkiewicz, Związku Sybiraków Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku oraz Stowarzyszenia Rodzina Katyńska 17 września br. odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem 80. Rocznicy agresji ZSRR na Polskę. Uroczystość ta współorganizowana jest od lat przez Biuro Prezydenta Miasta Gdańska.


Agresja sowiecka na ziemie II Rzeczpospolitej we wrześniu 1939 roku na trwałe oderwała od Polski tzw. Kresy wschodnie. Około 20 proc. gdańszczan ma kresowe korzenie, głównie związane z Wilnem i Wileńszczyzną.

Uroczystości u stóp pomnika Golgota Wschodu na Cmentarzu Łosowskim w Gdańsku

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego: Wiceprezydent Miasta Gdańska Pan Piotr Borawski, Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Pani Agnieszka Owczarczak, Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Pan Andrzej Kowalczys, członkowie Związku  Sybiraków, Rodziny Katyńskiej,  licznie delegacje kombatantów, przedstawiciele duchowieństwa w osobie Arcybiskupa Leszka Sławoja Głódzia, instytucji państwowych, służb mundurowych, młodzież oraz mieszkańcy Gdańska.

Podczas uroczystości głos zabrali m.in.: Prezes Związku Sybiraków Pan Kordian Borejko, Wiceprezydent Miasta Gdańska Pan Piotr Borawski oraz Arcybiskup Leszek Sławoj Głódź.

Uroczystość uświetnił program poetycki przygotowany przez młodzież szkolną VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.

Obchody „Dnia Sybiraka" były również okazją do wręczenia odznaczeń. Uhonorowani zostali:

  • Medalem 90-lecia powstania Związku Sybiraków Państwo: Hanna Śliwa-Wielesiuk, prof. Czesław Stoba i Maciej Kukla.
  • Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków: Waldemar Kowalski.

W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka wiązankę kwiatów złożyli: pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Andrzej Kowalczys, Tamara Von Wiecka-Olszewska  wraz z sybirakiem prof. Stefanem Angielskim oraz Jerzym Tarasiewiczem – przedstawicielem kolegium ds. dziedzictwa kulturowo-historycznego.

Całą uroczystość zakończył apel poległych, salwa honorowa i złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem.

Uroczystości w Szymbarku

Jak co roku druga część uroczystości miała miejsce w Szymbarku w Centrum Edukacji
i Promocji. Sybiracy i ich rodziny, a także Rodzina Katyńska po raz szesnasty obchodzili Światowy Dzień Sybiraka. W trakcie uroczystości uhonorowani zostali:

Medalem "Pro Patria" przyznawanym przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka udekorowani zostali przez Dyrektor Departamentu Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji Monikę Kalinowską –

  • Zofia Kłoczko - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków
  • Celina Riedl - Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków
  • Irena Witort - Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków Andrzej Matyjaszczyk - nauczyciel z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.

Medal Katyński z rąk Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Hanny Śliwy-Wielesiuk odebrała Pani Lidia Czapiewska właściciel Centrum Edukacji i Promocji Regionu.

Ponadto Pani Lidia Czapiewska z CE i PR wręczyła „Bursztynowe Drzewo" Pani Zofii Iwańskiej - Prezes Koła Związku Sybiraków w Oliwie.

Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko wręczył Medal 90-lecia powstania Związku Sybiraków na ręce Pana Marka Więcławka – Dyrektora Cappella Gedanensis oraz Jarosława Solińskiego  Dyrektora Centrum Edukacji i Promocji Regionu.

Galeria zdjęć

view szablon artykułu