Forum inicjowania rozwoju „Odpowiedzialni liderzy”

$image_alt
Forum Inicjowania Rozwoju 2015

Ruszyła rejestracja uczestników na V jubileuszową edycję Forum Inicjowania Rozwoju! Tegoroczne, cykliczne spotkanie biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych Forum inicjowania rozwoju „Odpowiedzialni liderzy" odbędzie się już 12 grudnia br. w Starym Maneżu w Gdańsku.

Dzięki zaangażowaniu Grupy LOTOS S.A. - Partnera Generalnego oraz Polpharma S.A. Partnera, po raz kolejny w Gdańsku spotkają się przedstawiciele trzech sektorów - biznesu, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Celem Forum jest budowanie platformy współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju Pomorza, poprzez inicjowanie i wspieranie interesujących przedsięwzięć oraz projektów lokalnych. Jednocześnie jest to promocja dobrych praktyk w tym zakresie.

Tematem przewodnim V Forum Inicjowania Rozwoju jest odpowiedzialność liderów za zrównoważony rozwój, za szeroko pojęta zmianę społeczną i gospodarczą. Uczestnicy Forum podejmą temat roli czynnika ludzkiego, jako fundamentu społecznej odpowiedzialności organizacji i firm. Porozmawiają o odwadze do wdrażania zmian. Będą mieli szansę wysłuchać inspirującego wystąpienia Gościa Specjalnego – JOANNY CHMURY - (ACC, ICF) Certified Daring Way™ & Rising Strong™ Facilitator. Eksperta, pracującego na co dzień z liderami w Polsce, Danii i Holandii w obszarze odwagi i autentyczności.

Uczestnicy tegorocznego spotkania wezmą udział w networkingowej i bardzo praktycznym warsztacie design thinking. Otrzymają praktyczną wiedzę w zakresie pozyskiwania funduszy na wdrażanie innowacji w swoim otoczeniu. Poznają zagadnienie fundrisingu, narzędzia wspierające skuteczną pracę zespołów międzysektorowych oraz tajniki myślenia krytycznego w pracy lidera.

Tegoroczna konferencja to nie tylko inspirujące spotkanie z ekspertami – wystąpienia, dobre praktyki, case study. Dodatkowo, w przestrzeni konferencyjnej, uczestnicy będą mieli szansę poznać ofertę podmiotów ekonomii społecznej, które oferują szeroki wachlarz usług i produktów w bardzo konkurencyjnych cenach.

Ważnym punktem programu wydarzenia będzie rozstrzygnięcie III edycji Konkursu Grantowego w ramach Funduszu Inicjowania Rozwoju. To wówczas poznamy partnerstwa międzysektorowe, które od stycznia 2017 roku będą realizować innowacyjne projekty.

Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją FORUM objęli Marszałek Województwa Pomorskiego-Mieczysław Struk oraz Prezydent Miasta Gdańska - Paweł Adamowicz.

Jak się zarejestrować

Informacje na temat rejestracji znajdziecie Państwo na stronie www.forumrozwoju.org.pl. W tym roku udział w Forum jest płatny, a dochód ze sprzedaży biletów-cegiełek zostanie przekazany Fundacji Hospicjum Pomorze Dzieciom. Rejestracja uczestników potrwa do 8 grudnia. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym: koordynator@upfoundation.pl.

Pięć lat temu, z inicjatywy Fundacji Inicjowania Rozwoju „UP Foundation" oraz Partnera Generalnego – Grupy LOTOS S.A. zainicjowano działalność Forum Inicjowania Rozwoju, którego celem jest budowanie współpracy międzysektorowej w województwie pomorskim, na rzecz rozwoju lokalnego.

Forum to przedsięwzięcie, którego idea zrodziła się z doświadczeń oraz zapotrzebowania przedstawicieli trzech sektorów: samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. To projekt pomorski i jednocześnie unikatowy w skali całej Polski. Celem Forum jest budowanie platformy współpracy międzysektorowej na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza, poprzez inicjowanie i wspieranie interesujących przedsięwzięć lokalnych. Jednocześnie jest to promocja dobrych praktyk w tym zakresie. W myśl zasady, chwalimy się tym, co na Pomorzu innowacyjne i wyjątkowe.

Nad wartością merytoryczną Forum czuwa Rada Programowa, skupiająca przedstawicieli biznesu, w tym m.in. Grupę LOTOS S.A. – Partner Generalny Forum, Polpharmę S.A., Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Pracodawców Pomorza, Agencję Rozwoju Pomorza S.A., 2PiGroup, Studio 102. Partnerem Forum jest także samorząd lokalny i regionalny oraz prężnie działające organizacje pozarządowe tj. Fundacja Inicjowania Rozwoju „UP Foundation", Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota, Stowarzyszenie Morena, Mapa Obywatelska.

Ważnym krokiem rozwoju Forum było powołanie do życia Funduszu Grantowego FIR - Funduszu Inicjowania Rozwoju. Jego celem jest wspieranie finansowe i merytoryczne  najlepszych, najbardziej innowacyjnych inicjatyw międzysektorowych na Pomorzu, które służą rozwojowi lokalnych społeczności i odczuwalnie poprawiają jakość życia mieszkańców regionu. Fundusz zainicjowano po to, aby pomysłowość i innowacyjność różnych środowisk miały szansę wzmacniać potencjał Pomorza. To pierwszy tego typu fundusz w Polsce.

Budujmy razem klimat współpracy na Pomorzu!

Fundacja Inicjowania Rozwoju UP „Foundation" to organizacja, która powstała z inicjatywy dynamicznych ludzi dostrzegających potrzebę zmian społeczno-gospodarczych na Pomorzu. Misją Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego, przy wykorzystaniu potencjału płynącego ze współpracy międzysektorowej biznesu, sektora samorządowego oraz sektora organizacji pozarządowych. Forum Inicjowania Rozwoju jest projektem kluczowym, platformą łączącą wszystkie powyższe obszary. Działania rozwojowe prowadzone są cały rok. Elementem spajającym jest konferencja organizowana raz w roku. Projekt w całości to 3 kluczowe komponenty:

  1. Fundusz Grantowy (Fundusz Inicjowania Rozwoju),
  2. Forum Inicjowania Rozwoju (cykliczna konferencja),
  3. Lokalne Fora Międzysektorowe (odbywające się w czterech subregionach województwa),
  4. Konkurs „Firma Zaangażowana Społecznie Pomorskiego Sektora MSP",
  5. Konkurs „Najlepsza inicjatywa międzysektorowa".

Działalność Forum to ponad 5 lat działań w trakcie których:

  • Nawiązaliśmy współpracę z wieloma partnerami z różnych sektorów.
  •  zorganizowaliśmy 4  regionalne spotkania międzysektorowe (cykliczne konferencje) dla łącznie ponad 750 osób.
  • Przeprowadziliśmy 2 edycje Konkursu Grantowego w ramach Funduszu Inicjowania Rozwoju.
  • Przyznaliśmy 9 Grantów FIR, na łączną kwotę 250 000 zł.
  • Powołaliśmy 15 osobową silnie działająca Radę Programową zrzeszająca przedstawicieli NGO, biznesu, instytucji publicznych.

Więcej informacji:

Koordynator merytoryczny FIR:
Natalia Siuda-Piotrowska
Tel. kom. (+48) 664 899 125
E-mail: koordynator@upfoundation.pl

Prezes Zarządu „UP Foundation", Inicjatorka Forum Inicjowania Rozwoju:
Monika Hinc
Tel. kom. (+48) 514 753 795
E-mail: biuro@upfoundation.pl

Strony internetowe:
https://www.facebook.com/upfoundation?fref=ts
http://forumrozwoju.org.pl/

view szablon artykułu