Forum Wojewódzkich Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi [MATERIAŁY]

Panelistki uczestniczące w Forum

Dziękujemy Pełnomocnikom ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z całej Polski za wspólne obrady i uczestnictwo w Forum, które odbyło się w dniach 6-7 czerwca 2019 r., w Muzeum Emigracji w Gdyni. Miło nam było Państwa gościć, wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami oraz nawiązywać współpracę.


Materiały do pobrania

  1. Doświadczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi na przykładzie RPO WP 2014-2020
  2. Możliwości finansowania organizacji pozarządowych – aktualne i planowane konkursy 2019-2020
  3. Systemowe wsparcie pomorskich organizacji pozarządowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
  4. Pomorski Model Pełnomocnika – wyzwania w kontekście nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027
  5. Współpraca międzysektorowa, jako narzędzie dla skutecznego wdrażania polityk Unii Europejskiej
  6. Wyzwania demograficzne i ekonomiczne stojące przed polskimi regionami
  7. Gdański Model Integracji Imigrantów oraz pomorskie prace nad integracją


Poniżej linki do wykorzystania:

view szablon artykułu