Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku pomaga już od 10 lat!

Jubileusz 10-lecia Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku
www.facebook.com/cisgdansk/

W piątek 7 września w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się konferencja z okazji 10-lecia CIS w Gdańsku

W konferencji w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego uczesniczyli: Pan Paweł Orłowski - członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Pani Hanna Zych-Cisoń - Wiceprzewodnicząca  Sejmiku Województwa Pomorskiego, Pani Katarzyna Weremko - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. ROPS na co dzień ściśle współpracuje z CIS w Gdańsku, podczas wydarzenia Pani Dyrektor Katarzyna Weremko odebrała specjalne podziękowania za współpracę dla ROPS.

Centrum Integracji Społecznej jest instytucją realizującą reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:

  • Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu
  • Nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych
  • Naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą
  • Uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnym

 

 

 

 

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku zostało utworzone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Status, nadany przez wojewodę pomorskiego, CIS otrzymało dnia 12.09.2008, decyzją nr 3/2008.

Obecnie CIS Gdańsk realizuje projekty:

  • GPS Gotowość Praca Samodzielność projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
  • Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
  • W dobrym kierunku - Podmiot zatrudnienia socjalnego jako kompleksowy program reintegracji społeczno - zawodowej projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
view szablon artykułu