Konkurs dotyczący aktywizacji i integracji osób starszych, w tym kombatantów [OGŁOSZENIE]

Zdjęcie poglądowe - przedstawia wypełniany arkusz.
Fot. ©Depositphotos/pressmaster

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą Nr 129/121/20 z dnia 11 lutego 2020 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2020 pn. "Inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych, w tym kombatantów".

 

Cel konkursu

Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizacji zadania województwa pomorskiego w roku 2020 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób: pn. " Inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych, w tym kombatantów".

 

Wysokość dotacji

Na realizację w/w zadania w roku 2020 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 65 000 zł, natomiast wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł. Zlecenie wykonania zadań publicznych ma formę wsparcia.

 

Terminy

Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej, niż 15 kwietnia 2020 roku i kończy się nie później, niż 15 grudnia 2020 roku. Ofertę należy złożyć elektronicznie w systemie Witkac.pl - do 5 marca 2020 r. oraz w formie papierowej - do 6 marca 2020 r.

 

Załączniki do pobrania:

  1. uchwała [wersja: .pdf; waga pliku: 360KB]
  2. załącznik 1 do uchwały [wersja: .pdf; waga pliku: 324KB]
  3. załącznik 2 do uchwały [wersja: .pdf; waga pliku: 781KB]
  4. załącznik do ogłoszenia - karta oceny [wersja: .pdf; waga pliku: 344KB]

 

view szablon artykułu