Konkurs dotyczący tworzenia i rozwoju ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej [OGŁOSZENIE MRPiPS]

Fot. ©Depositphotos/Данил Чепк

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 30.10.2019 r. ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 pt. "Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym".

 

Czego dotyczy konkurs ?

Celem głównym konkursu jest wspieranie podmiotów ekonomii społecznej w podejmowaniu współpracy sprzyjającej podnoszeniu konkurencyjności oraz rozwojowi działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej, poprzez wspieranie współdziałania w ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań kooperacyjnych i klastrowych, a także stworzenie warunków zapewniających możliwość nawiązywania trwałych, stabilnych więzi gospodarczych.

Ile wynosi dostępna pula środków ?

Alokacja na konkurs wynosi łącznie 7 000 000,00 zł, natomiast do dofinansowania zostaną wybrane 3 projekty przy czym maksymalna wartość projektu wynosi 2 330 000 PLN.

Jak można złożyć wniosek ?

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od 29.11.2019r. do 16.12.2019r. (do godz. 12.00). Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Szczegóły konkursu

Pełna informacja o konkursie dostępna jest na stronie: https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00719

view szablon artykułu