Otwarty konkurs na realizację zadań w dziedzinie edukacji [AKTUALIZACJA]

Grafika poglądowa, przedstawia napis
Grafika poglądowa, przedstawia napis "konkurs ofert, realizacja zadania publicznego".

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Opracowanie Programu wsparcia Liderów Młodzieżowych oraz Programu wsparcia Opiekunów Liderów Młodzieżowych". Nabór ofert trwa od 15.09.2021 r. do 06.10.2021 r.

Aktualizacja

Konkurs został unieważniony Uchwałą Nr 1023/296/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 października 2021 roku. W terminie składania ofert do Departamentu Edukacji i Sportu wpłynęły dwie oferty realizacji zadania publicznego. Żadna ze złożonych ofert nie spełniła wszystkich wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu. Link do strony BIP UMWP - naciśnij tutaj.

Załączniki

view szablon artykułu