Konkurs ofert dotyczący działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych [OGŁOSZENIE]

Zdjęcie poglądowe. Przedstawia kilka stykających się ze sobą dłoni.
Fot. pixabay.com

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym cudzoziemców".

 

Cel zadania

W ramach zadania wspierane będą systematycznie prowadzone działania o charakterze ponadlokalnym prowadzące do wpierania rozwoju istniejącej partnerskiej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym cudzoziemców, w szczególności mając na uwadze zagrożenie COVID-19.

 

Dofinansowanie

Na realizację zadania w roku 2020 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 150 000 zł., natomiast wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 30 000 zł.

 

Terminarz

Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej, niż 15 września 2020 roku i kończy się nie później, niż 15 grudnia 2020 roku. Oferty należy składać w systemie Witkac do dnia 21 sierpnia 2020 r. do godziny 15:45 oraz w wersji papierowej do 24 sierpnia 2020 r. do godziny 15:45.

 

Informacje

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:
- Agata Chrul, tel. 58 32 68 572, e-mail: a.chrul@pomorskie.eu
- Jarosław Rutkowski, tel. 58 32 68 894, e-mai: j.rutkowski@pomorskie.eu

 

Załączniki do pobrania:

 

view szablon artykułu