Konkurs ofert na wkłady własne w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej [OGŁOSZENIE]

Grafika poglądowa. Przedstawia informacje nt. konkursu. Autor: Marcin Mielewczyk
Grafika poglądowa. Przedstawia informacje nt. konkursu. Autor: Marcin Mielewczyk

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Pomorskiego pn. „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej w obszarach: integracja i pomoc społeczna, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; promocji i organizacji wolontariatu; działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3."

 

Cel konkursu

Zakres zadania obejmuje dofinansowanie „wkładu własnego" do projektu organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej w obszarach:

  • integracja i pomoc społeczna,
  • rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • promocji i organizacji wolontariatu;
  • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy - wspieranie prowadzenia i rozwoju powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji powiatowych spotkań sieciujących.

Terminarz oraz budżet

Do Konkursu mogą być składane oferty zadań realizowanych w terminie od podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2021 r. Oferty mogą być składane do wyczerpania środków finansowych w następujących terminach:

  • I nabór do dnia 30.04.2021 r. (do godz. 15.45 w serwisie witkac.pl; w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w godz. 7.45-15.45);
  • II nabór od dnia 01.06.2021 do dnia 30.09.2021 r. (do godz. 15.45 w serwisie witkac.pl; w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w godz. 7.45-15.45).

Zarząd Województwa Pomorskiego przeznacza w 2021 roku na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu środki finansowe do kwoty ogółem 100 000 zł.

Dokumenty do pobrania

  1. Uchwała Nr 199/229/21 [.pdf, 363 KB]
  2. Ogłoszenie [.pdf, 587 KB]
  3. Formularz oferty [.docx, 53 KB]
  4. Karta oceny [.pdf, 351 KB]
view szablon artykułu