Konkurs ofert na realizację zadań SWP w roku 2021 obejmujących obszar działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym [OGŁOSZENIE]

Zdjęcie przedstawia zwiedzających seniorów w maseczkach. Fot. canva.com
Zdjęcie przedstawia zwiedzających seniorów w maseczkach. Fot. canva.com

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów".

 

Jakie są cele zadania ?

Celem realizacji zadania jest wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. W ramach zadania wspierane będą systematycznie prowadzone działania o charakterze ponadlokalnym wzmacniające kompetencje oraz aktywność społeczną seniorów, promujące starzenie się w dobrym zdrowiu, prowadzące do przeciwdziałania poczucia osamotnienia i bezradności osób starszych, w szczególności mając na uwadze ograniczenia związane z zagrożeniami np. COVID-19.

Ile wynosi dofinansowanie ?

Na  realizację  zadania  w  roku  2021  Zarząd  Województwa  Pomorskiego  przeznaczył  kwotę  100  000  zł,  przy  czym wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 15 000 zł. Zlecenie wykonania zadań publicznych ma formę wsparcia.

Do kiedy można złożyć ofertę ?

Ofertę  należy złożyć elektronicznie w systemie Witkac.pl  - (od 15 lutego 2021 r.) do 15 marca  2021 r. do godz. 15.45 oraz w formie papierowej - do 16 marca  2021 r. do godz. 15:45 (wygenerowaną w systemie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje

Informacji udziela pracownik - Iwona Olczak, tel. 58 32 68 725, i.olczak@pomorskie.eu

Załączniki:

  1. Uchwała 141/224/21 [.pdf, 283KB]
  2. zał. 1 ogłoszenie [.pdf, 260KB]
  3. karta oceny [.pdf, 347KB]
  4. zał. 2 oferta realizacji zadania publicznego [.pdf, 784KB]
  5. zał. 2 oferta realizacji zadania publicznego [.docx, 53KB] 
view szablon artykułu