Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych [WYNIKI]

Zdjęcie poglądowe - przedstawia ludzi wypełniających wniosek (o dofinansowanie)
Fot. pixabay.com

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Cel konkursu

Celem zadań dofinansowywanych w ramach konkursu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w rehabilitacji, świadczenie szerokiego zakresu poradnictwa oraz świadczenie usług wspierających, a także działania integrujące i przeciwdziałające dyskryminacji.

 

Kto może brać udział w konkursie ?

Możliwość  ubiegania się o dotacje przewidziana jest dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkanców Pomorza, prowadzących działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Terminarz oraz dostępne środki

Oferty przyjmowane są do dnia 8 czerwca 2020 roku do godziny 15:45, natomiast dostępna pula środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań wynosi 1.100.000,00 zł.

 

Szczegółowe informacje

Dokładnych informacji na temat konkursu udziela Bożena Ugowska – pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel. 58 32-68-565.

 

Roztrzygnięcie

------------------------------------

Załączniki do pobrania:

view szablon artykułu