Mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną. Za nami kolejne spotkanie zespołu ds. monitorowania i wdrażania standardu

Na zdjęciu członkowie zespołu ds. zespół ds. monitorowania i wdrażania standardu podczas dwudniowego spotkania. Charzykowy 14-15.10.2019 br. Fot. ROPS

Członkowie działającego w ramach projektu dot. standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną zespołu ds. monitorowania i wdrażania standardu uczestniczyli w dwudniowym spotkaniu. Spotkanie odbyło się w dniach 14-15 października br. w Charzykowy oraz w Wandzinie. Celem spotkania były konsultacje wypracowanego w ramach projektu standardu oraz poznanie dobrych praktyk w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni PLUS "EKO Szkoła Życia" w Wandzinie.

Dobre praktyki w Wandzinie

Spotkanie rozpoczęło się od wizyty studyjnej w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni PLUS "EKO Szkoła Życia" w Wandzinie, który jest partnerem projektu. Ośrodek na co dzień  zajmuje się leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych. Jednym z elementów terapii jest tu praca. Pacjenci ośrodka prowadzą gospodarstwo, którego produkty trafiają później między innymi do ich kuchni. Głównie specjalizują się w produkcji suszonych owoców, wszelakich przetworów z owoców, warzyw i grzybów oraz miodów.  Prowadzone są tu też programy odnowy ginących gatunków roślin i zwierząt, charakterystycznych dla określonego regionu. I tak na przykład w Wandzinie prowadzono już hodowlę zielononóżki kuropatwianej, krowy polskiej i uprawę wysokopiennych odmian drzew owocowych. Ośrodek prowadzi także działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży.

Konsultacje standardu

Druga część spotkania miała charakter konsultacyjny w Charzykowy. Anna Kaczmarek – pracownik administracyjny w zespole ds. osób niepełnosprawnych oraz Piotr Harhaj – kierownik zespołu ds. osób niepełnosprawnych z MOPS w Gdyni przedstawili m.in. potrzeby osób z niepełnosprawnościami fizycznymi w kontekście społecznym i zawodowym w odniesieniu do działań planowanych w standardzie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną. Dodatkowo omówione zostały formy dostosowania mieszkania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami z perspektywy osoby niepełnosprawnej, w kontekście standardu mieszkalnictwa.

Zespół ds. monitorowania i wdrażania standardu, którego reprezentują m.in. przedstawiciele OPS, ROPS oraz wydziałów gospodarki komunalnej, omówił  również wykonane do tej pory działania oraz zaplanował dalszą pracę w zakresie wdrożenia opracowanego standardu. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny i efektywny udział w spotkaniu!

Informacje o projekcie

Projekt pn. Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne  życie osobom z niepełnosprawnością fizyczną, zgodnie z ideą przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.

Wartość projektu wynosi: 10 175 999,99 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 8 576 332,79 zł

Galeria zdjęć. Fot. ROPS.

view szablon artykułu

 

Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Solidarni „Plus" oraz Towarzystwem Wspierania Potrzebujących „Przystań" realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania"

---------------------------------------------

Badanie dostępności dla osób z niepełnosprawnością dotyczące dostosowania sześciu lokali do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną w pięciu gminach województwa pomorskiego.

--------------------------------------------

Za realizację projektu ze strony Regionlanego Ośrodka Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku
odpowiada Zespół ds. projektów

Kontakt
Marta Zatorska
tel.: 58 326 88 1
e-mail: m.zatorska@pomorskie.eu