Nagroda „Pomorskie dla Seniora” dla Domu Sąsiedzkiego „Broadway”

Fot.: Maciej Kochanowski

W czwartek 20 września w Sopocie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody w konkursie „Pomorskie dla Seniora". Tym razem uhonorowano laureata w kategorii „Samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów".

 

W Kategorii Samorząd przyjazny seniorom - miejsce ulubione przez seniorów Kapituła Konkursu postanowiła uhonorować 12 laureatów  w powiatach. Miejscem nagrodzonym w Sopocie został Dom Sąsiedzki „Broadway", który ma swoją siedzibę na sopockim osiedlu Brodwino.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w siedzibie Domu Sąsiedzkiego „Broadway", w Fili nr. 7 Biblioteki Miejskiej w Sopocie przy ulicy Kolberga 9. Nagrodę na ręce koordynator domu sąsiedzkiego Pani Wiesławy Wiśniewskiej, wręczył Pan Paweł Orłowski - członek Zarządu Województwa Pomorskiego.  Podczas uroczystości uhonorowano również Miasto Sopot. Okolicznościowy dyplom odebrała Pani Joanna Cichocka-Gula - Wiceprezydent Miasta Sopotu.

Treść uzasadnienia z wniosku o przyznanie nagrody:

Miasto Sopot ze względu na strukturę wiekowa mieszkańców, wśród których 35% stanowią osoby powyżej 60 roku życia, podejmuje od wielu lat różne działania na rzecz seniorów aby zapewnić im jak najlepszą jakość życia. Z jednej strony wspiera osoby niesamodzielne i samotne ale również stwarza warunki i możliwości do rozwijania różnych form aktywności. Jedną z inicjatyw są sopockie Domy Sąsiedzkie. Władze Sopotu, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, a jednocześnie wykorzystując istniejące już obiekty, typu: biblioteki, Dworek Sierakowskich, spółdzielnia socjalna „Dwie Zmiany", zaprosiły do nich wszystkich sopocian, od najmłodszych do najstarszych – łącząc pokolenia poprzez twórcze, kreatywne działania. Seniorzy wypiekają z dziećmi ciasteczka, młodzież wprowadza seniorów w arkana wiedzy komputerowej, internetowej. Domy Sąsiedzkie w Sopocie zaczęły swoją działalność od 2015 roku. W chwili obecnej działa na ternie Sopotu sieć 5 Domów Sąsiedzkich:

  1. Dom Sąsiedzki: „Koc i Księżniczka" filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej
  2. Dom Sąsiedzki: Centrum: filia „Dwie Zmiany"
  3. Dom Sąsiedzki: „Centrum" filia „Dworek Sierakowskich"
  4. Dom Sąsiedzki: „Broadway" filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej
  5. Dom Sąsiedzki: „Potok" filia „Klub Potok"

Wszystkie Domy Sąsiedzkie wykazują ogromne zaangażowanie. Jednym z najbardziej aktywnych jest DS. „Broadway", który oferuje we współpracy z mieszkańcami wiele różnorodnych zajęć, np. treningi pamięci i koncentracji dla seniorów, podczas których seniorzy nabierają umiejętności własne motywacji do działania, radzenia sobie ze stresem, konfliktami i trudnymi sytuacjami w życiu
Dużym zainteresowaniem cieszą się również zajęcia taneczne dla seniorów – lady latino i country. Ze względu na dużą popularność, uruchomiona została druga grupa. Nie brakuje również chętnych również chętnych do ćwiczeń gimnastycznych, w ramach programu „  Zdrowy Kręgosłup". Na spotkania z dietetykiem przybywa zawsze liczna grupa mieszkańców. Podczas zajęć dowiadują się jak dbać o serce, jak się odżywiać, jak wzmacniać organizm. W literackich, plastycznych, szydełkowych, fotograficznych zajęciach warsztatowych uczestniczy zawsze liczna grupa. Dla amatorów historii organizowane są spotkania związane ze świętami narodowymi. Ogromną popularnością cieszą się także zajęcia komputerowe la seniorów. Tak więc każdy może znaleźć coś dla siebie. Zwiększająca się liczba uczestników zajęć jest traktowana jako ogromny sukces, tym bardziej, iż do niedawna osiedle Brodwino, na terenie którego działa Dom Sąsiedzki „Broadway" postrzegane było jako mało aktywne. Jego mieszkańcy to głównie osoby starsze, które rzadko opuszczały swoje mieszkania, nieuczestniczący w życiu wspólnoty.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

view szablon artykułu