Najlepsi pomorscy pracownicy pomocy społecznej nagrodzeni! Gala wręczenia „Srebrnych Drzewek” [RELACJA, ZDJĘCIA]

Laureaci nagrody „Srebrne Drzewko 2019". Na zdjęciu, od lewej: Janusz Gałęziak, Wojciech Bystry, Józef Sarnowski, Arkadiusz Kiemczyński, Małgorzata Niemkiewicz, Mieczysław Struk, Klaudusz Dyjas, Kazimierz Gorlewicz, Katarzyna Weremko, Agnieszka Kapała-Sokalska, Wiesław Byczkowski, Agnieszka Zabłocka. Fot. Maciej Kochanowski

Jak co roku, w okolicy przypadającego 21 listopada, Dnia Pracownika Socjalnego organizujemy uroczystość, podczas której chcemy wyróżnić wybitnych pracowników służb społecznych z Pomorza. W piątek 15 listopada br. podczas konferencji pt.: „Efektywne rozwiązania w obszarze pomocy i integracji społecznej na przestrzeni ostatnich 20 lat" pięć osób otrzymało nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Srebrne Drzewko", za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w zakresie pomocy i integracji społecznej.


Marszałkowie Mieczysław Struk i Agnieszka Kapała-Sokalska oraz dyrekcja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Katarzyna Weremko, Agnieszka Zabłocka i Andrzej Kowalczys wręczyli nagrody laureatom w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Nagrodzeni pracownicy pomocy społecznej z Gdańska, Damaszki, Kwidzyna i Słupska

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego Srebrne Drzewko przyznawana jest od 13 lat. To wyróżnienie dla osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do realizacji działań w zakresie pomocy i integracji społecznej na Pomorzu. Chodzi m.in. o wypracowywanie dobrych praktyk oraz nowatorskich rozwiązań w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

W tym roku kapituła konkursu z 21 zgłoszeń wybrała pięciu laureatów:

  • Wojciech Bystry, prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie w Gdańsku – za zmniejszanie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego, podejmowanie skutecznych działań w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności oraz inspirujące rozwiązania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, a także wdrażanie i promowanie innowacji społecznych.
  • Arkadiusz Kiemczyński, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Damaszce – za wybitne działania w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
  • Małgorzata Niemkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku – za wybitne działania w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej, rozwój usług społecznych, działalność na rzecz rewitalizacji społecznej obszarów zdegradowanych oraz pracy ze społecznością lokalną, upowszechnianie idei ekonomii społecznej, w tym za rozwój systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz popularyzację świadczenia usług społecznych z wykorzystaniem elementów gospodarki społecznej, a także wdrażanie i promowanie innowacji społecznych.
  • Klaudiusz Dyjas, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku – za rozwój usług społecznych, działalność na rzecz seniorów oraz realizację projektów międzypokoleniowych, w tym promowanie dobrych praktyk.
  • Kazimierz Gorlewicz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie – za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Pracownicy socjalni na co dzień wykazują się bardzo często ogromną empatią i zrozumieniem – powiedział Mieczysław Struk. – Zostawiają swoim podopiecznym cząstkę siebie. W pracy łączą różne kompetencje: znajomość prawa, umiejętność poruszania się w środowisku administracji publicznej i znajomość nauk społecznych. Bardzo często narażeni są na wiele zagrożeń. Niestety, ich praca nie zawsze jest odpowiednio doceniana. Dlatego też pracownicy pomocy społecznej zasługują na szczególne podziękowania. Życzę państwu wszystkiego najlepszego, samych sukcesów oraz odpowiednich, godnych warunków pracy – zaznaczył marszałek Struk.

Medalem "Ex nihilo nihil fit" za zasługi na rzecz budowy systemu pomocy społecznej na Pomorzu nagrodzony został Janusz Gałęziak.

Serdecznie gratulujemy‼️

O każdym z laureatów przygotowany został krótki materiał filmowy, który obejrzeć można tutaj:

W trakcie konferencji wykład pt.: „O mądrym pomaganiu" wygłosił Szymon Hołownia. Ważnym punktem wydarzenia była również debata pt.: Od opieki przez pomoc do ekonomii społecznej. Polityka społeczna oraz rola ROPS na Pomorzu wczoraj, dziś i jutro. W debacie udział wzięli: Dariusz Majorek – dyrektor pomorskiego oddziału PFRON, Janusz Gałęziak, Krystyna Dominiczak – była dyrektor ROPS oraz obecna dyrektor ośrodka Katarzyna Weremko.

Na zdjęciu uczestnicy debaty. Fot. Maciej Kochanowski


Galeria zdjęć fot. Marcin Szumny, Maciej Kochanowski 

view szablon artykułu