Natychmiastowa izolacja osób stosujących przemoc w rodzinie – nowe regulacje prawne [INFORMACJA]

Zdjęcie poglądowe - przedstawia kobiecą pięść.
Fot. pixabay.com

Prezydent Andrzej Duda podpisał 19 maja ustawę antyprzemocową. Odtąd to nie ofiara, lecz sprawca przemocy domowej będzie musiał opuścić wspólny lokal.

 

Prezydent Andrzej Duda 19 maja podpisał ustawę z dnia 30 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, co pozwala na natychmiastową izolację osoby sprawującej przemoc w rodzinie od osób doświadczających tej przemocy. Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Od tej pory Policjant, podczas interwencji lub w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Również pokrzywdzony może złożyć wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub wniosek o zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Postanowienie o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia jest skuteczne i wykonalne z chwilą ogłoszenia. 

view szablon artykułu