O możliwościach finansowania projektów senioralnych w Kościerzynie i Czarnem

Spotkanie w Kościerzynie 6 listopada Fot.: Maciej Kochanowski

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz finansowanie aktywności seniorów ze środków Samorządu Województwa były głównymi tematami spotkań, które w ostatnich dniach odbyły się w Kościerzynie (6.11) oraz w Czarnem (9.11).

 

Podczas spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych w tym organizacji działających na rzecz osób starszych, pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informowali o możliwościach współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z działającymi ponadlokalnie organizacjami.

Podczas 50. sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego 15 października 2018 roku radni jednogłośnie przyjęli Uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. W sumie na realizację całego programu zaplanowano 8,3 mln złotych! Wśród priorytetów współpracy samorządu z NGO'sami jest m.in. upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów , działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, zawierająca takie przedsięwzięcia jak:

1. Wspieranie aktywności obywatelskiej seniorów m.in. poprzez wzmacnianie i wspieranie działalności:

  • Gminnych Rad Seniorów;
  • Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej;
  • Pomorskiego Forum Rad Seniorów;
  • Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku; 

2.Promocja wolontariatu senioralnego.

W trakcie spotkań szczegółowo wyjaśniono na jakich zasadach organizacje pozarządowe mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizacje działań w tym jakie należy spełnić wymogi formalne oraz jak prawidłowo przygotować ofertę/wniosek na realizację zadania.

W sumie w obu spotkaniach uczestniczyło ok. 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych
W najbliższym czasie planowane są również podobne spotkania:

  • 20 listopada o godzinie 17:00 w Urzędzie Miasta w Pucku przy ul. 1 maja 13;
  • 26 listopada o godzinie 11:00 w siedzibie Stowarzyszenia na 102 w Lęborku przy ul. Dygasińskiego 14.

Zapraszamy do kontaktu zainteresowane podobnym spotkaniem organizacje pozarządowe!
tel.: (58) 326 87 34, (58) 326 87 54 e-mail: b.balka@pomorskie.eu, m.kochanowski@pomorskie.eu

Galeria zdjęć

view szablon artykułu