Ogłoszenie w sprawie wyboru Regionalnych Animatorów

Fot. ©Depositphotos/benis arapovic

Realizatorzy projektu „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego" ogłaszają przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego na realizację usług doradczo-animacyjnych.

 

Realizatorzy projektu „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego", POWR.02.05.00-00-0114/17, którymi są: Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Lider projektu) oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z siedzibą w Warszawie (Partner Projektu), ogłaszają przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

„Usługi doradczo-animacyjne inicjujące lokalną współpracę instytucjonalną na rzecz nowopowstałych Klubów Integracji Społecznej, wdrażających nowy profil usług reintegracji oraz inicjujące działalność Regionalnych Platform Współpracy z udziałem nowych jednostek zatrudnienia socjalnego na obszarze wybranych województw".

Rekrutacja zostanie zakończona 19 listopada 2018 r. o godz. 12.00.

Więcej informacji na stronie internetowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pod adresem:

https://www.ipiss.com.pl/zamowienia-publiczne

LIDER PROJEKTU

PARTNER PROJEKTU 

Krystyna Wyrwicka 
Dyrektor
Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dr Łukasz Arendt
Dyrektor
Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych        

 

                         
                                   

view szablon artykułu