Otwarcie naboru wniosków do programu LIFE [INFORMACJA]

Grafika przedstawia logotyp UE z napisem
Grafika przedstawia logotyp UE z napisem "life". Źródło: Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej".

Komisja Europejska uruchomiła nabór wniosków do nowego programu LIFE. W ramach działania przewidziane są również webinaria online.

 

Nowy program LIFE

Program LIFE wspiera projekty w czterech obszarach / podprogramach (więcej szczegółów dot. poszczególnych obszarów):

 • Przyroda i różnorodność biologiczna (Nature and biodiversity),
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia (Circular economy and quality of life),
 • Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do niej (Climate change mitigation and adaptation),
 • Przejście na czystą energię (Clean energy transition),
 • Ponadto, ubiegać się można o granty operacyjne dla organizacji non-profit (Operating Grants for non-profit making entities).

Terminy składania wniosków

 • Projekty tradycyjne:
  • 30 listopada - pełny wniosek dla podprogramów Nature and biodiversity / Circular economy / Climate change.
 • Projekty strategiczne:
  • 19 października - koncepcja projektu dla podprogramu Nature and biodiversity / Circular economy / Climate change.
 • Projekty pomocy technicznej:
  • 22 września - pełny wniosek dla podprogramów Nature and biodiversity / Circular economy / Climate change.
 • Projekty podprogramu „Przejście na czystą energię" (w tym pomoc techniczna):
  • 12 stycznia 2022 r. - pełny wniosek.
 • Granty na działalność operacyjną organizacji non-profit:
  • 28 września – dwa pełne wnioski.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać przez portal Komisji Europejskiej: „Funding & tender".

Sesje informacyjne online

 • Komisja Europejska przygotowała (w języku angielskim):
  • Sesje online pytań i odpowiedzi „Q&A sessions"
   • 8 września, godz. 9:00-13:00 – sesja poświęcona informacjom ogólnym dot. nowego naboru oraz podprogramów „Przyroda i różnorodność biologiczna" i „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia"
   • 9 września, godz. 9.00-13.00 – sesja poświęcona podprogramom „Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do niej" i „Przejście na czystą energię" oraz grantom operacyjnym dla organizacji non-profit.
   • Więcej szczegółów oraz rejestracja zostaną opublikowane w sierpniu.
  • Kilkanaście nagrań ze szczegółowymi informacjami, które można już obejrzeć na stronie Komisji. Nagrania dot. wszystkich podprogramów, szczegółowych tematów w obszarze przejścia na czystą energię, grantów dla organizacji non-profit oraz jak aplikować.
 • Krajowy Punkt Kontaktowy również organizuje webinaria informacyjne (w języku polskim):
  • Czwartek, 29 lipca, godz. 10:00 – sesja poświęcona zasadom ubiegania się o środki w rozpoczynającej się właśnie nowej edycji Programu.
  • Ponadto na przełomie sierpnia / września zorganizowane będą webinaria tematyczne dot. poszczególnych podprogramów.
  • Więcej szczegółów oraz rejestracja

Informacje pomocne przy obsłudze portalu „Funding & Tenders"

Poszukiwanie partnerów do projektu

Oprócz wykorzystania w tym celu portalu „Funding & tender" mogą Państwo zwrócić się  o pomoc do Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli. Wystarczy wypełnić w języku angielskim formularz ) i przesłać go do Biura w Brukseli. Kontaktuje się ono ze swoimi odpowiednikami z innych krajów UE, UK) oraz udostępnia informacje na platformie „European Regions Research and Innovation Network" (ERRIN).

view szablon artykułu