Otwarty konkurs ofert dot. działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia animowane postaci oraz napis
Grafika poglądowa. Przedstawia animowane postaci oraz napis "konkurs ofert". Autor: Marcin Mielewczyk

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą nr 491/253/21 z dnia 25 maja 2021 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2021 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych pn.: „Wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym cudzoziemców."

 

Terminarz

Oferty należy składać elektronicznie w systemie Witkac.pl do dnia 16 czerwca 2021 r. do godz. 15:45 oraz w formie papierowej  do dnia 17 czerwca 2021 r. w Kancelarii Ogólnej do godz. 15:45 lub nadać za pośrednictwem poczty polskiej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-puap.

Do pobrania

view szablon artykułu