Konkurs ofert na realizację zadań SWP w roku 2021 w zakresie pomocy społecznej [OGŁOSZENIE]

Grafika przedstawia informację o konkursie. Autor: Marcin Mielewczyk
Grafika przedstawia informację o konkursie. Autor: Marcin Mielewczyk

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań pn. "Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych". Oferty należy złożyć w systemie Witkac.pl - do 8 marca br. oraz w formie papierowej - do 9 marca br.

 

Cel i zakres zadania

Celem realizacji zadania jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. W ramach zadania wspierane będą działania polegające na inspirowaniu i promowaniu nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej prowadzących do łagodzenia skutków ubóstwa oraz wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych tych osób, w szczególności mając na uwadze ograniczenia związane z zagrożeniami np. m.in. COVID-19.

Dotacje

Na realizację zadania w roku 2021 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 185 000 zł, natomiast wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 30 000 zł.

Terminarz

Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej, niż 1 kwietnia 2021 roku i kończy się nie później, niż 15 grudnia 2021 roku. Oferty należy złożyć elektronicznie w systemie Witkac.pl - do 8 marca 2021 r. do godz. 15.45 oraz w formie papierowej - do 9 marca 2021 r. do godz. 15:45.

Załączniki

  1. Uchwała 142 z dnia 11.02.2021 [.pdf, 357KB]
  2. Załącznik 1 - ogłoszenie o konkursie [.pdf, 262KB]
  3. Załącznik 2 - oferta [.docx, 64KB]
  4. Załącznik 2 - oferta [.pdf, 783KB]
  5. Karta oceny [.pdf, 347KB]

 

view szablon artykułu