Aktualności

Po konferencji dot. Realizacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych [MATERIAŁY DO POBRANIA]

Fot.: Natalia Kłopotek-Główczewska

W czwartek 4 października w UMWP, odbyła się organizowana przez ROPS konferencja pt. Upowszechnianie standardów dostępności oraz aktywizowanie osób z niepełnosprawnościami i seniorów, mające na celu realną możliwość korzystania ze wszystkich praw człowieka, w kontekście realizacji postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

 

Niemal 100 osób, przedstawicieli pomorskich samorządów, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych, uczestniczyło w konferencji w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, której tematyka dotyczyła standardów umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu publicznym osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów.

Punktem wyjścia do dyskusji podczas konferencji była konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Ciekawe wystąpienie dotyczące realizacji przez Polskę postanowień tego dokumentu, wygłosiła dr Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

view szablon artykułu