Po raz kolejny obradował Zespół Zadaniowy ds. regionalnej polityki imigracyjnej

Obrady Zespołu Zadaniowego ds. regionalnej polityki imigracyjnej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 16 lipca 2018 roku. Fot. Maciej Kochanowski

Posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. regionalnej polityki imigracyjnej pod przewodnictwem Pani Agnieszki Kapały-Sokalskiej członka Zarządu Województwa Pomorskiego odbyło się dnia 16 lipca br w sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.


Zebrani przedstawiciele Zespołu, przedstawiciele organizacji pozarządowych wraz z dr hab. Pawłem Kaczmarczykiem, dyrektorem Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego dyskutowali nad działaniami realizowanymi i projektowanymi w zakresie regionalnej polityki imigracyjnej na Pomorzu.

Przedstawicielka organizacji pozarządowej przedstawiła założenia projektu pn. „Podnoszenie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego na rzecz integracji imigrantów", uzgodnienia zakresu uczestnictwa powiatów oraz plany dalszych działań w ramach projektu. To przedsięwzięcie zostało zlecone przez Samorząd Województwa Pomorskiego i służy tworzeniu usług sprzyjających integracji imigrantek i imigrantek w regionie.

Ważną częścią spotkania były przedstawione postulaty zespołu badawczego pod kierunkiem dr hab. Pawła Kaczmarczyka w zakresie wypracowania optymalnych działań na rzecz integracji imigrantów w samorządach lokalnych. Badacz wskazał także na konieczność zaproszenia i uczestnictwa samych imigrantów w pracach nad politykami publicznymi, służącymi integracji imigrantów w środowisku lokalnym.     

W toku ożywionej dyskusji analizowano również projekt dokumentu „Polityka migracyjna Polski"
z dnia 10 czerwcu 2019 roku, opracowany przez Zespół do Spraw Migracji Departamentu Analiz
i Polityki Migracyjnej MSWiA. Wskazano, że brak polityki migracyjnej Polski nie sprzyja działaniom strategicznym samorządów lokalnych w zakresie imigracji. Jednocześnie podkreślono znaczenie działań na rzecz integracji społecznej imigrantów w regionie pomorskim, w tym w ramach wypracowywanych wspólnie z partnerami społecznymi polityk publicznych samorządu województwa.      

Ponadto Pani Katarzyna Weremko dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP zaprezentowała relację z wizyty studyjnej przedstawicieli Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Miasta Gdańska i Powiatu Starogardzkiego w Brukseli w dniach 25-28 czerwca br. Dyrektor podkreśliła, iż uczestnicy wizyty mieli możliwość poznania polityk i narzędzi stosowanych w obszarze rynku pracy, pomocy społecznej, edukacji i zdrowia na rzecz integracji imigrantów wdrażanych na poziomie regionów w Belgii, a także w innych państwach Unii Europejskiej. Bezcennym okazało się nawiązanie kontaktów z partnerami podejmującymi działania w obszarze integracji oraz poszerzenie wiedzy o mechanizmach finansowych UE dedykowanych szeroko rozumianemu wsparciu imigrantów.

Jednocześnie podkreślono, że wymiana doświadczeń w zakresie wsparcia imigrantów, zasilająca
zasoby wiedzy członków Zespołu oraz aktywność pomorskich partnerów społecznych i powiatowych stanowią wyraz synergii, służącej integracji społecznej w regionie.

Galeria zdjęć Fot.: Maciej Kochanowski
view szablon artykułu