Podpisanie porozumienia o współpracy międzyinstytucjonalnej w Brusach [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania.
Fot. Marta Zatorska

W poniedziałek 10 marca 2020 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy międzyinstytucjonalnej na terenie Miasta i Gminy Brusy.

 

Zawarto kolejne porozumienie w ramach realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna". Tym razem podpisane porozumienie dotyczyło współpracy międzyinstytucjonalnej na terenie Miasta i Gminy Brusy. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Brus - Pan Witold Ossowski oraz Sekretarz Gminy Brusy - Pani Mariola Rodzeń. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej reprezentowały Dyrektor Katarzyna Weremko, Marta Zatorska – Koordynator Zespołu, Natalia Glaner i Agnieszka Stryjecka – regionalni animatorzy współpracy. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

[Poniżej galeria zdjęć. Fot. Marta Zatorska. Zdjęcia przedstawiają przebieg spotkania w Brusach - uczestników, przemówienia oraz moment podpisania porozumienia].

view szablon artykułu