Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku w związku z COVID-19 [Pomorskie S.O.S]

Na zdjęciu od prawej: Agnieszka Zabłocka - Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Jolanta Wilkiel – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, Jolanta Mallek - Kierownik Sekcji Administracyjno Gospodarczej Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.
Fot. Natalia Glaner

Powiat Lęborski złożył wniosek o udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej / zakładów opiekuńczo-leczniczych / zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych / hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie S.O.S".

 

Podpisanie umowy odbyło się w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku 24 czerwca 2020 r.

Sprzęt do wyposażenia izolatek, środki ochrony osobistej, sprzęt do dezynfekcji to niektóre z materiałów jakie otrzyma Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku w związku z COVID-19. Dofinansowanie wyniesie 105 600 zł.

Dofinansowanie obejmuje zakup maseczek jednorazowych, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, kombinezonów jednorazowych, ochraniaczy na obuwie, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, proszków biobójczych, koncentratorów tlenu,  ssaków elektrycznych,  łóżek rehabilitacyjnych, łóżek  transportowych,  szafek  przyłóżkowych,  lamp bakteriobójczych i mat dezynfekcyjnych do dekontaminacji, termometrów bezdotykowych, defibrylatora, pojemników, koszy do bielizny, koszy do śmieci, naczyń jednorazowych, sztućców jednorazowych,  pościeli i podkładów jednorazowych.

 

Projekt „Pomorskie S.O.S" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

view szablon artykułu