Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego kadencja 2019-2021

Fot. ©Depositphotos/Khakimulli

Marszałek Województwa Pomorskiego Zarządzeniem nr 30/19 z dnia 14 czerwca 2019r. powołał Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

 

Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowi dla Marszałka Województwa Pomorskiego organ konsultacyjny i opiniodawczy w zakresie współpracy samorządu województwa pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rada składa się z 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych w wyborach, 1 przedstawiciela wskazanego przez Wojewodę Pomorskiego, 2 przedstawicieli Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz 6 przedstawicieli Marszałka Województwa Pomorskiego.

Kadencja Rady trwa trzy lata od momentu powołania jej przez Marszałka.

Dokument do pobrania:

view szablon artykułu