Pomorskie Forum Pełnomocników ds. organizacji pozarządowych

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/kasto

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, zapraszają na Forum dla Pełnomocników "Możliwości dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WP", które odbędzie się 22 czerwca br. w Gdańsku.

W trakcie konferencji poruszymy tematy dotyczące okresu programowania na lata 2014-2020, w tym możliwości ubiegania się o wsparcie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WP na lata 2014-2020 przez organizacje pozarządowe. Podejmiemy temat modelu funkcjonowania pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na wszystkich szczeblach samorządu oraz zaznajomimy uczestników z najnowszymi zmianami w Ustawie o Stowarzyszeniach. Będziemy dyskutować nt. budowania realnego partnerstwa w relacjach międzysektorowych oraz jak sprawnie i skutecznie korzystać z mediów społecznościowych. Przedstawimy również nową Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2016-2019.

Aby wziąć udział w konferencji należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy
na adres e-mailowy  konferencja.ngo@pomorskie.eu do dnia 17 czerwca 2016r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc do 140 osób decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela:
Magdalena Witkowska
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej tel. (58) 32 68 897
e-mail: m.witkowska@pomorskie.eu

do pobrania:
Zaproszenie na Forum Pełnomocników

Program

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

view szablon artykułu