Pomorskie Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2019 [MATERIAŁY]

Fot. Tomasz Keler/CIO

Pomorskie Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi odbyło się w Sali Polskie Niebo w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego dnia 18 czerwca 2019 r.


W wydarzeniu z udziałem Pana Ryszarda Świlskiego - Wicemarszałka Województwa Pomorskiego, Pana Andrzeja Kowalczysa - Pełnomocnika Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Pana Artura Rajkowskiego - Koordynatora Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY brali udział pełnomocnicy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi województwa pomorskiego oraz zaproszeni goście: Pani Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska, Pan Marcin Fuchs - Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP, Pan Rafał Kalkowski - Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, Pan Piotr Stec - Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, Pan Tomasz Schimanek - ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Pani Joanna Jakubowska - Przewodnicząca Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w latach 2016-2019.

W trakcie forum dyskutowano na tematy dotyczące budowania partnerstwa w relacjach międzysektorowych, a także nowej perspektywy finansowej 2021-2027, zlecania i rozliczania zadań publicznych organizacji pozarządowych oraz działań pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w perspektywie rozwoju współpracy lokalnej.

Jednocześnie podczas forum podsumowano dotychczasową pracę Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2016-2019 oraz pięć lat działalności na rzecz wspierania aktywności społecznej Pomorzan w ramach działania Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY. 

Do pobrania:Galeria zdjęć Fot. Tomasz Keler/CIO

view szablon artykułu