Posiedzenie gremiów doradczych działających w obszarze polityki społecznej

Spotkanie odbyło się 14 grudnia 2018 roku w sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Na zdjęciu od lewej Ryszard Świlski Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Katarzyna Weremko Dyrektor ROPS, Agnieszka Zabłocka z-ca Dyrekotra ROPS, Andrzej Kowalczys z-ca Dyrekotra ROPS. Fot.: Maciej Kochanowskii

Efektywna praca na rzecz rozwoju Pomorza to przede wszystkim partnerstwo oraz czerpanie z wiedzy i doświadczenia ekspertów. W tym celu przy Marszałku Województwa Pomorskiego, pracują specjalne zespoły oraz gremia doradcze.

 

14 grudnia 2018 roku odbyło się połączone spotkanie wszystkich zespołów pracujących w obszarze polityki społecznej, za których organizacje odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:

Uczestnikom spotkania swoją pracę zaprezentowała również Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych (prezentacja do pobrania), która ściśle współpracuje z Samorządem Województwa Pomorskiego.

Spotkanie otworzył Ryszard Świlski Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Katarzyna Weremko Dyrektor ROPS, Agnieszka Zabłocka z-ca Dyrektora ROPS oraz Andrzej Kowalczys Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Wydarzenie zostało poprzedzone krótkim wykładem oraz prezentacją malowidła w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku pt.: Niebo Polskie.

view szablon artykułu