Pracujesz w samorządzie? Zajmujesz się integracją imigrantów? Weź udział w szkoleniu pt.: „Pomorze na rzecz integracji”!

Fot. ©Depositphotos/kasto

W związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego na rzecz integracji imigrantów" dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego zapraszamy do udziału w szkoleniach z zakresu integracji imigrantów i imigrantek. Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Port, Przestrzeń Otwarta.


Szkolenia z zakresu edukacji, kultury, informacji i pracy adresowane są do osób z subregionu metropolitalnego województwa pomorskiego, który obejmuje Trójmiasto oraz powiaty pucki, wejherowski, kartuski, gdański, tczewski, nowodworski.      

Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności piętro 3.
Adres: Plac Solidarności 1, Gdańsk
Godziny: 9-15
Organizator: Stowarzyszenie Port. Przestrzeń Otwarta
Kontakt: port@socjologika.com    

 

Program szkoleń:
Temat 1: Edukacja. Dziecko z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole.
Data: 25.09.2019 (środa)
Prowadzący: dr Dorota Jaworska i Khedi Alieva, Fundacja Kobiety Wędrowne

Profil osoby uczestniczącej: Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym, zwłaszcza w roli nauczycieli, psychologów, pedagogów, osób zarządzających placówkami edukacyjnymi.

Sala: 3.36.

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScysqqkSN2yqpesnrZt1SXOgDMhbylrpgi8Dy8DuW_R9p5k5w/viewform

Data zakończenia rejestracji: 24.09.2019 lub do wyczerpania liczby miejsc.  

Temat 2: Kultura. Instytucja kultury jako instytucja włączająca.

Data: 8.10.2019 (czwartek)
Prowadzący: dr Monika Popow, współkoordynatorka obszaru kultura w ramach Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów

Profil osoby uczestniczącej: Osoby pracujące w instytucjach kultury oraz prowadzące projekty kulturalne, w tym przedstawiciele i przedstawicielki samorządów i organizacji pozarządowych.

Sala: 3.35.

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCZwFTUDqWW7ELnXaZlYwGCD3HbE8KCrMXKoJxZvieowrT9w/viewform

Data zakończenia rejestracji: 2.10.2019 lub do wyczerpania liczby miejsc.   

Temat 3: Informacja. Prowadzenie punktu informacyjnego dla imigrantów i imigrantek.

Data: 23.10.2019 (środa)
Prowadzący: Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów w Gdańsku

Profil osoby uczestniczącej: Osoby pracujące w działach obsługi mieszkańców w gminach i powiatach, osoby współpracujące z organizacjami pozarządowymi w JST, organizacje pozarządowe rozważające prowadzenie punktów informacji dla imigrantów i imigrantek.

Sala: 3.36.

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM_kLTuxsPXfnALXM3Icjo8MNbvAfNeUfrmpx3Y7qNUHn7Gw/viewform

Data zakończenia rejestracji: 16.10.2019 lub do wyczerpania liczby miejsc.

Temat 4: Praca. Dobre praktyki zatrudniania, doradztwo zawodowe dla cudzoziemców, praktyki zlecania zadań publicznych przez samorządy na rzecz imigrantów poprzez otwarte konkursy ofert.

Data: 7.11. 2019 (czwartek)

Prowadzący: Krzysztof Wirkus, Fundacja Rozwoju Lokalnego "Parasol" 

Profil osoby uczestniczącej: Przedstawiciele i przedstawicielki samorządów zajmujące się sprawami społecznymi i gospodarczymi, organizacje pozarządowe, pracodawcy zatrudniający imigrantów
i imigrantki. 

Sala: 3.36.

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUxi9lvjNkwTzYeiRKpO_NBRmPWqaZPm63gvcgAizJ4hU8cw/viewform

Data zakończenia rejestracji: 31.10.2019 lub do wyczerpania liczby miejsc. 

view szablon artykułu