Program współpracy z NGO na 2020 r. [SPRAWOZDANIE]

Grafika zawiera tekst: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
Grafika zawiera tekst: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

W dniu 31 maja 2021 r. podczas obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie Uchwały Nr 485/252/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 maja 2021 roku przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

 

Rok 2020 był trudnym czasem dla pomorskich organizacji pozarządowych, ale również sprawdzianem dla partnerskiej współpracy, budowanej przez wiele lat pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a III sektorem w naszym regionie. Wspólnie daliśmy radę realizować zadania zaplanowane w Programie Współpracy na rok 2020, ale też wspierać i koordynować te, które nagle pojawiły się w momencie wybuchu pandemii COVID-19.  

O tym jak wyglądała współpraca SWP z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku przeczytać można w sprawozdaniu przygotowanym przez Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

view szablon artykułu