Przed nami wyjątkowe święto Pomocy Społecznej na Pomorzu!

Grafika tutułowa dot. Gali Srebrnego Dzrewka 2021, autor Maciej Kochanowski
Grafika tutułowa dot. Gali Srebrnego Dzrewka 2021, autor Maciej Kochanowski

Wręczenie nagród Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej to jedno z ważniejszych wydarzeń dla sektora pomocy i integracji społecznej w naszym województwie. Punktem specjalnym tegorocznej gali będzie spektakl pt. „Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa, w reżyserii Janusza Józefowicza.

Spektakl to specjalne podziękowanie wszystkim pracowniczkom i pracownikom szeroko rozumianej pomocy i integracji społecznej za trud niesienia pomocy najbardziej potrzebującym w trudnym okresie pandemii COVID-19 w szczególności pracującym w: OPS / PCPR, DPS, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ŚDS, domy Senior +, organizacji pozarządowych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenia przy pomocy formularza w excel:

Zgłoszenia_Gala wręczenia nagród i spektakl Mistrz i Małgorzata_06.11.2021 (excel, rozmiar: 11 kb)

w terminie do 31.10 oraz przesłanie go na adres e-mail: m.klimaszewska@pomorskie.eu lub k.myrcik@pomorskie.eu ze wskazaniem: nazwy reprezentowanej instytucji, imion i nazwisk uczestników, oświadczeń dotyczących wyrażenia lub niewyrażenia zgody na przedłożenie organizatorowi do wglądu Certyfikatu Szczepienia (zgodnie z wymogami w teatrze może być zajętych jedynie 75% miejsc, osoby zaszczepione nie są liczone do ww. limitu).

Zaproszenia do udziału w gali i spektaklu w formie biletów do teatru będzie można odebrać osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do dnia 03 listopada br. w pokoju 322 przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru prosimy o kontakt indywidualny z następującymi pracownikami:

  • Małgorzata Klimaszewska, tel. 58 326 88 16;
  • Kinga Myrcik, tel. 58 3268 809; 502 757 317.

 

view szablon artykułu