Realizacja zadań publicznych [OGŁOSZENIE]

Zdjęcie poglądowe - przedstawia podpisywanie dokumentów. Fot. ©Depositphotos/benis arapovic
Zdjęcie poglądowe - przedstawia podpisywanie dokumentów. Fot. ©Depositphotos/benis arapovic

W dniu 29 września 2020 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęło sześć ofert na realizację zadań publicznych.

 

Informacja

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek zamieszczenia w terminie do 7 dni oferty na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące ofert. Po upływie wymaganego terminu Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowną decyzję. W przypadku braku uwag, zgodnie z art. 19a ust. 5 ww. ustawy, Zarząd Województwa Pomorskiego podejmie uchwałę o celowości realizacji zadań, a następnie niezwłocznie zawrze umowy z oferentami.

 

Oferty

W dniu 29 września 2020 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęło sześć ofert: 

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

1.

Związek Byłych Więźniów Politycznych,
ul. Śląska 66B, 80-396 Gdańsk

Świąteczne wsparcie kombatantów

2.

Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Warszawie, wykonawca zadania: Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych z siedzibą w Sopocie, ul. T. Kościuszki 63, 80-703 Sopot

Pomoc świąteczna dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych

3.

Związek Sybiraków Zarząd Główny w Warszawie wykonawca zadania: Związek Sybiraków-Oddział w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 73, 80-305 Gdańsk

Sybiracy na Pomorzu

4.

Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie wykonawca zadania: Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy, ul. Okopowa 5, 80-819 Gdańsk

Oparcie społeczne dla członków Związku Inwalidów Wojennych RP

5.

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie, wykonawca zadania: Pomorski Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP, ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk

Pomoc w przygotowaniu Świąt

6.

Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę w Warszawie, wykonawca zadania: Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę w Gdańsku. Zarząd Okręgowy, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

Pomoc materialna dla członków Stowarzyszenia

 

Osoby do kontaktu

Emilia Jędrzejewska i Tamara von Wiecka-Olszewska, Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, telefon 58 32 68 897, adres e-mail: t.vonwiecka@pomorskie.eu, e.jedrzejewska@pomorskie.eu

 

Dokumenty do pobrania:

view szablon artykułu