Rekrutacja na szkolenia w zakresie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Fot. ©Depositphotos/andresr

Zostały ostatnie miejsca na II turę bezpłatnych szkoleń w zakresie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Szkolenia finansowane są w ramach projektów PO WER. Organizatorem szkoleń jest Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Obecnie trwa rekrutacja na następujące specjalizacje:

  • Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Miejsce szkolenia: WARSZAWA)
  • Szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami lub praca socjalna z osobami uzależnionymi (Miejsce szkolenia: SZCZECIN)

Uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie: materiały dydaktyczne i wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu, noclegi.

Więcej informacji:

http://pracownik-socjalny.wspkorczak.eu/

Zapisy:

https://irk.wspkorczak.eu/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

 

view szablon artykułu