Równać Szanse - Ogólnopolski konkurs grantowy dla NGO z małych miejscowości

Fot. ©Depositphotos/ mandygodbehear

Do 14 marca br. organizacje pozarządowe z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. mieszkańców, mogą ubiegać się o dotację w wysokości nawet 40 000 zł. Projekty dofinansowane w ramach konkursu mają przede wszystkim, wyposażyć młodych ludzi w niezbędne umiejętności skutecznego radzenia sobie w życiu niezależnie od miejsca, ludzi i sytuacji.

 

Zasady Programu

W programie „Równać Szanse" przeprowadzane są dwa otwarte konkursy dotacyjne. W „Ogólnopolskim Konkursie Grantowym" (OKG), przeznaczonym dla organizacji pozarządowych, można otrzymać dotacje na dłuższe projekty, poprzedzone diagnozą środowiska lokalnego. Z kolei „Regionalny Konkurs Grantowy" (RKG) jest z założenia konkursem dla organizacji dysponujących mniejszym doświadczeniem, mogą w nim również brać udział domy kultury, biblioteki i grupy nieformalne, których celem jest formalizacja działań.

Koordynatorzy najlepszych projektów w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego po ich zakończeniu mają szansę opracowania swojej metody w formie publikacji i dołączenia do grona Projektów Modelowych Programu „Równać Szanse", czyli najlepszych przykładów pracy z młodzieżą. Autorzy Projektów Modelowych mogą otrzymać dotację na powtórzenie swojego projektu w innych środowiskach poprzez przeszkolenie przedstawicieli organizacji lub instytucji, które zainteresowane są realizacją projektu według metody wybranego Projektu Modelowego.

Dodatkową ofertą Programu „Równać Szanse" jest konkurs na realizację Forów Lokalnych – spotkań dotyczących nierówności szans i sytuacji młodzieży w lokalnych środowiskach.

Organizatorem konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej organizatora: www.rownacszanse.pl

view szablon artykułu