Rozstrzgnięcie konkursu ofert dla NGO | Uchwała ZWP [MARZEC 2021]

Grafika poglądowa dot. Uchwały ZWP autor M.Kochanowski

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 30 marca 2021 roku podjął uchwałę w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

 

Chodzi o zadanie o tytule "Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych" wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2021.

Uchwała wraz z załącznikami dostępna do pobrania poniżej:

view szablon artykułu