Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego inspirowania i promowania nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej [OGŁOSZENIE]

Zdjęcie poglądowe. Przedstawia rękę kobiety notującej w zeszycie w trakcie spotkania.
Fot. ©Depositphotos/benis arapovic

Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert pn. "Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych" w roku 2020.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 217/128/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 5 marca 2020 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym  pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. "Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych" w roku 2020.

 

Informacje

Szczegółowych informacji udziela Agata Chrul, tel. 58 32 68 572; a.chrul@pomorskie.eu

 

Załączniki do pobrania:

view szablon artykułu