Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego aktywizacji i integracji osób starszych, w tym kombatantów [INFORMACJA]

Zdjęcie poglądowe - przedstawia osobę wypełniającą arkusz.
Fot. ©Depositphotos/pressmaster

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 28 kwietnia podjął decyzję w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Pomorskiego w roku 2020 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. "Inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych, w tym kombatantów", nie zlecając organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom, dotacji z budżetu województwa na rok 2020 z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w warunkach panującej epidemii COVID-19.

 

Załącznik do pobrania:

view szablon artykułu