Już tylko do 9 listopada przyjmowane są wnioski nominacyjne w 26. edycji konkursu Nagrody Bursztynowego Mieczyka! [INFORMACJA]

Grafika dot. 26 edycji NBM
Grafika dot. 26 edycji NBM

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do udziału w 26. edycji konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego. Wnioski nominacyjne przyjmowane są do 9 listopada br.

 

Nagroda Bursztynowego Mieczyka

Bursztynowy Mieczyk jest nagrodą honorującą organizacje pozarządowe, działające na terenie województwa pomorskiego, której głównym inicjatorem oraz fundatorem był Maciej Płażyński - wojewoda gdański w latach 1990-1996. Jej celem jest promowanie najlepszych praktyk działania organizacji obywatelskich oraz współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. Fundatorami nagród w konkursie są Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, Europejskie Centrum Solidarności oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Głównym organizatorem inicjatywy jest natomiast gdańska Fundacja RC.

 

Kategorie konkursowe

Bardzo ważną sferą tegorocznej edycji konkursu są działania związane z zapobieganiem pandemii COVID-19. Wśród obszarów, w których organizacja może być nominowana za swą działalność w 2020 roku są:

  • Pomoc Społeczna
  • Ochrona Środowiska i Edukacja Ekologiczna
  • Kultura
  • Edukacja
  • Społeczeństwo Obywatelskie
  • Współpraca Międzynarodowa
  • Debiut Roku

 

Zgłoszenia

Aby zgłosić swoją organizację, należy wypełnić wniosek dostępny pod linkiem: http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/jakzglosic/ i przesłać go na adres email: bursztynowy.mieczyk@fundacjarc.org.pl w terminie do 9 listopada 2020 roku.

view szablon artykułu