Ruszyła kolejna edycja konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Fot.: Martyna Bomba

Konkurs ma na celu wyróżnienie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem, oraz samorządów, które w sposób szczególny wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. Nabór trwa do 29 marca !


W tegorocznej edycji konkursu, Znak zostanie przyznany w następujących kategoriach:

  • Kategoria I. Debiut roku,
  • Kategoria II. Najlepszy pracodawca,
  • Kategoria III. Sukces rynkowy,
  • Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych EFS,
  • Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Konkurs kierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego. W poniższej tabelce organizator wskazał jakie wymagania muszą spełnić potencjalni kandydaci:

Kategoria

I.
Debiut roku

II.
Najlepszy pracodawca

III.
Sukces rynkowy

IV.
Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych

V.
Społecznie odpowiedzialny samorząd

Uprawniony Podmiot

PES

PS

PS

PES

JST

Dodatkowe wymagania

Osobowość prawna, rejestracja w roku 2018

Osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy

Osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy

Osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy

Gmina lub powiat

Dlaczego warto?

Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV przewidziano następujące wsparcie:

  • za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);
  • za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

Ponadto, w ramach każdej kategorii, przewidziano możliwość wzięcia udziału w zagranicznej wizycie studyjnej dla przedstawicieli laureatów (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu w ramach kategorii I – IV laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji.

Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mogą to być szkolenia lub doradztwo, ale także m.in. usługi prawne lub księgowe.

Laureaci konkursu mogą liczyć na szereg atrakcyjnych nagród.

Nabór trwa do 29 marca! Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/.

Zachęcamy do zgłaszania się i trzymamy kciuki!

view szablon artykułu