Ruszyła XXV edycja konkursu Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego!

Laureaci Nagrody Bursztynowego Mieczyka za 2018 rok. Fot.: Grzegorz Mehring/ECS

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowej XXV edycji konkursu Nagrody Bursztynowego Mieczyka! Nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego, Wojewodę Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie przyznana organizacji pozarządowej, która wzorcowo działa w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska. Wnioski nominacyjne do Nagrody składać można do 4 listopada!


W tegorocznej edycji Kapituła NBM przyzna nagrody przez za działalność w 2019 roku w następujących kategoriach:

  • Pomoc społeczna
  • Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
  • Edukacja
  • Kultura

Ponadto Kapituła może przyznać nagrody dodatkowe w kategoriach:

  • Społeczeństwo Obywatelskie
  • Współpraca międzynarodowa
  • Debiut roku

Konkurs ma na celu uhonorowanie oraz podziękowanie za trudną pracę osobom – pracownikom, wolontariuszom i innym - związanym z sektorem obywatelskim. Celem tego konkursu jest również zwrócenie uwagi na dobre praktyki, czyli najlepsze rozwiązania zarówno w obszarze ochrony środowiska, jak i polityki społecznej.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 7 grudnia 2019 roku, podczas uroczystej Gali Nagrody Bursztynowego Mieczyka w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Wnioski nominacyjne do Nagrody składać można do 4 listopada 2019 roku do godziny 12:00. Muszą one wpłynąć do Sekretariatu Kapituły w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@fundacjarc.org.pl lub na nośniku cyfrowym dostarczonym do siedziby Fundacji RC. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych przy Alei Grunwaldzkiej 5 w Gdańsku.

Wzór wniosku o przyznanie nagrody dostępny na stronie: http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/jakzglosic/

Informacje szczegółowe dot. konkursu dostępne na stronie: http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/ oraz telefonicznie w Sekretariacie Kapituły NBM: 58 344 40 39. Kontakt do Prezesa Fundacji RC Jerzego Boczonia tel.: 602 696 044

view szablon artykułu