Spotkanie Informacyjne - konkurs ofert dotyczący działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zdjęcie poglądowe.
Fot. ©Depositphotos/pressmaster

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, organizowanym 13 lutego 2020 w godz. 11:00 – 14:00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Tematem spotkania będzie omówienie zasad ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów".

 

Zachęcamy organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów do udziału w konkursie oraz zapraszamy na spotkanie informacyjne.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu wysyłając formularz zgłoszeniowy.

Informacji udzielają pracownicy:
•    Iwona Olczak, tel. 58 32 68 725, i.olczak@pomorskie.eu
•    Barbara Bałka, tel. 58 32 68 734, b.balka@pomorskie.eu

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

 

view szablon artykułu